top of page

פסיכותרפיה בשיטת דרך

פסיכותרפיה בשיטת דרך הינה שיטת טיפול אינטגרטיבית בעלת בסיסים מהפסיכולוגיה ההומניסטית, מפסיכולוגיית הגשטלט,

מ- CFT (Compassion Focus Therapy) ומעולם היהדות.

השיטה הינה רב מימדית ומתמקדת בהתנהלות התוך אישית והבין אישית.

 

גישת הפסיכותרפיה בשיטת דרך הינה גישה חומלת המניחה כי נפש האדם הינה צלולה, אוהבת, הרמונית ובעלת מסוגלות אינסופית ובה גלומים רצונותיו, חלומותיו, ושאיפותיו של האדם. הנפש נעה תמיד קדימה ושואפת להתפתחות וצמיחה, ולריפוי ולתפקוד מיטבי.

במרוצת החיים, ובילדות בפרט, נפש האדם פוגשת אירועים שונים ומורכבים, וחלקם מטלטלים אותה. כתוצאה מכך מתפתחים דפוסים הגנתיים המבקשים להיטיב עם הנפש ולאור תרומתם, הם משתמרים כחלק ממערך האישיות של האדם.

בקליניקה נבקש להכיר את חלקי הנפש השונים, להבין כיצד נוצרו וכיצד שירתו אותנו, ולהבין על אילו אירועי חיים, אמונות ומחשבות הם מתבססים.

מתוך הכרות החלקים השונים והכרה ביכולותיה האינסופיות של הנפש, מתפתח מרחב של בחירה, אחריות, איתנות וסמכות פנימית.

 

ברובד הבין אישי, מתמקדת השיטה באופן בה מנהל האדם את מערכות היחסים השונות בחייו תוך התבוננות בתפקידיו בתוך מערכות היחסים השונות  ובאיזון העדין בין תלות ועצמאות ביחסים אלו.

ביו היתר, התפיסה גורסת כי כל התרחשות בתוך מערכות היחסים השונות היא למעשה מופע של תהליכי הנפש הפנימיים. כך לדוגמא, כל קונפליקט שמופיע במערכת יחסים, יקושר תמיד לקונפליקט פנימי.

במהלך ההתבוננות על ההתנהלות במערכות היחסים השונות, ניתן לפתח עצמאות רגשית, הקטנת תלות ויצירת מרחב של בחירה ואחריות אישית.

bottom of page