top of page

תהליך להתפתחות אישית

בתהליך בקליניקה נתעמק ונטפל בגורמים הבסיסיים לאתגרים הרגשיים והנפשיים שנחווים ביום יום תוך הכרה בכך שהמחשבות, הרגשות, התחושות וההתנהגויות שלנו מושפעים מחוויות מעברנו ומתהליכים לא מודעים.


באמצעות התקרבות עדינה והקשבה לתחושות הגוף, לרגשות ולמחשבות, נוכל להעמיק את ההכרות עם התפיסות, המנגנונים, ההתנהגויות שלנו וגם את והקונפליקטים הקיימים בנפש.


הדבר מאפשר לקבל תובנות ובהירות לגבי דפוסים חוזרים, לפתח מנגנוני התמודדות בריאים יותר, לאפשר צמיחה, מודעות, ונוכחות. כתוצאה מכך, ניתן לבצע בחירות מיטיבות ואחראיות בנושאים משמעותיים, ולחיות חיים נינוחים, מלאים, חופשיים ואותנטיים יותר.


המפגשים, בני שעה מתקיימים אחת לשבוע, בקליניקה ברחובות או בזום. 

bottom of page