top of page

 ליווי אמהות בחל"ד
סביב חזרה לתעסוקה

חופשת הלידה היא הפסקה טבעית המאלצת עצירה ובחינה מחודשת של החלטות והמציאות הנוכחית ומעלה שאלות רבות וביניהן-

  • איפה אני כרגע ומה השתנה בי ובחיי?

  • כיצד ההורות השפיעה על זהותי האישית והמקצועית?

  • לאן אני רוצה להגיע מבחינה תעסוקתית?

מחשבות אלו, לצד ספקות, חששות ובלבול שמגיעים בעקבותיהן, שכיחים מאד בנקודה זו וכדאי וחשוב להתמודד עימם ביחד.

למי התהליך מתאים?

  • נשים בחופשת לידה שחוות חוסר וודאות, חששות, לחץ ומתח לקראת החזרה העבודה.

  • נשים בחופשת לידה המעוניינות לשקול שינוי מקצועי לקראת החזרה לעבודה.

  • נשים שרוצות לחזק את תחושת הערך והביטחון העצמי לקראת החזרה לעבודה.

  • נשים החוות קושי סביב שילוב האמהות והקריירה.

  • אמהות המעוניינות לחזור לעבוד לאחר הפסקה ארוכה בקריירה.

  • נשים שחזרו לאחרונה לעבודה וחוות קשיים בהסתגלות.

את מוזמנת לתהליך אישי הכולל סדרת פגישות במטרה לבדוק את הצרכים, היכולות והרצונות הנוכחיים שלך ולקבל החלטות מודעות בהתאם. התהליך יאפשר לנווט את המעבר מחופשת הלידה בחזרה לשוק התעסוקה, תוך הבנת המורכבות הרגשית, קבלת כלים מקצועיים לאבחון ולחזרה לשוק וחיזוק תחושת הערך.

התהליך האישי מאפשר בהירות גבוהה יותר לגבי המשך הדרך המקצועית, תוך איזון עם חיי ההורות, וחיזוק האומץ והבטחון לקראת החזרה לעבודה.
 

אשמח להיות לך לעזר.

bottom of page